Tranh thêu

Hướng dẫn kỹ thuật móc con thoi

Để đọc và hiểu cách làm, bạn có thể tham khảo cách định nghĩa liên quan tới kiểu móc này. Do móc con thoi được xuất xứ từ Châu âu và không phổ biến tại Việt Nam nên không có ngôn ngữ tiếng việt, vì thế chúng tôi không phiên dịch ra tiếng việt mà chỉ giải thích ý nghĩa căn bản để hiểu nội dung các mẫu móc.

- Double stitch: Một mũi móc gồm 2 mũi gộp lại ( first stitch: 1/2 mũi đầu, second stitch: 1/2 mũi sau)
- Picot: Vòng tròn nhỏ nhô lên giữa các mũi double stitch
- Ring: Móc thành một vòng tròn
- Chain: Móc thành sợi dài
- Join: Kết nối với Picot
- Close: kết thúc 1 ring, hoặc thắt lại
- Tatting Shuttle: con thoi làm tatting
- Thread: chỉ móc